Đang tải...

FN FNX-45 [Animated] 1.0

643bef screenshot 4 min
643bef screenshot 5 min
643bef screenshot 6 min
643bef screenshot 3 min(2)
643bef screenshot 1 min(7)
643bef screenshot 2 min(5)

7.378

FN FNX-45
Animated !
4k Textures
Compatible default attachments

Installation :

Navigate with OpenIV to this location

mods > update > x64 > dlcpacks > patchday8ng > dlc.rpf > x64 > models > cdimages > weapons.rpf

Then drag & drop all ytd & ydr files inside weapons.rpf

Enjoy !
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 07 Tháng sáu, 2020
Cập nhật lần cuối: 07 Tháng sáu, 2020
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

7.378 tải về , 30 MB
07 Tháng sáu, 2020

4 Bình luận