Đang tải...

CZ Scorpion Evo 3 S1 Pistol [Animated] 1.0

Cf6c57 screenshot 6 min(1)
Cf6c57 screenshot 7 min(2)
Cf6c57 screenshot 1 min(7)

11.887

CZ Scorpion Evo 3 S1 Pistol
Animated !
2 types of mags

Installation :

Navigate with OpenIV to this location

mods > update > x64 > dlcpacks > patchday8ng > dlc.rpf > x64 > models > cdimages > weapons.rpf

Then drag & drop all ytd & ydr files inside weapons.rpf

Enjoy !
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 07 Tháng sáu, 2020
Cập nhật lần cuối: 07 Tháng sáu, 2020
Last Downloaded: 7 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

11.887 tải về , 20 MB
07 Tháng sáu, 2020

9 Bình luận