Đang tải...

Micro Draco [Animated] 1.0

25.461

Everyone want it, here it is.
Replace compact rifle

Installation :

Navigate with OpenIV to this location

mods > update > x64 > dlcpacks > mplowrider2 > dlc.rpf > x64 > models > cdimages > weapons.rpf

Then drag & drop all ytd & ydr files inside weapons.rpf

Enjoy !!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 10 Tháng tư, 2021
Cập nhật lần cuối: 10 Tháng tư, 2021
Last Downloaded: 8 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

25.461 tải về , 40 MB
10 Tháng tư, 2021

14 Bình luận