Đang tải...

Locus (BO3) [Animated]

6.672

Locus for Grand Theft Auto V :

Grand Theft Auto V Converting :

BossWithStyle

(Features):
- Magazine Texture
- Animated
- Scope Texture
(Installation):

Grand Theft Auto V\Mods\update\x64\dlcpacks\patchday8ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf\
(Replaced Files):

-w_at_scope_large.ydr
-w_at_scope_large.ytd
-w_at_scope_large_hi.ydr
-w_sr_sniperrifle.ydr
-w_sr_sniperrifle.ytd
-w_sr_sniperrifle_hi.ydr
-w_sr_sniperrifle_mag1.ydr
-w_sr_sniperrifle_mag1.ytd
(Information):

This Mod replaced the weapon "Sniper Rifle" !
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 16 Tháng chín, 2016
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng chín, 2016
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

  (current)

6.672 tải về , 10 MB
16 Tháng chín, 2016

14 Bình luận