Đang tải...

Magik Soulsword 1.0

A94f96 swordmagikpicture
A94f96 s2wordmagikpicture

1.908

Using Magik's Soulsword in GTA 5!!!!!

How to install:
1. Install all the files in the "weapon" folder to
mods\update\x64\dlcpacks\patchday8ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf
2. Install my Magik mod
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 30 Tháng chín, 2019
Cập nhật lần cuối: 30 Tháng chín, 2019
Last Downloaded: 01 Tháng ba, 2024

All Versions

 1.0 (current)

1.908 tải về , 8 MB
30 Tháng chín, 2019

4 Bình luận