Đang tải...

Modified Sawn Off Shotgun (config)

393

New weapon configuration for the sawn-off shotgun - added smoke and more recoil.

Installation instructions are in the download archive.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 28 Tháng ba, 2016
Cập nhật lần cuối: 30 Tháng ba, 2016
Last Downloaded: 10 Tháng bảy, 2022

All Versions

  (current)

393 tải về , 2 MB
28 Tháng ba, 2016

27 Bình luận