Đang tải...

Pistol 9mm Finn&Jake 1.0

556a9d finnyjake
556a9d finnyjake3
556a9d finnyjake4
556a9d finnyjake2

4.272

Pistol 9mm Finn & Jake by AlexBeas13

How to install This Pistol

Go to the file path on open IV

update > x64 > dlcpacks > patchday8ng > dlc > x64 > models > cdimages > weapons.rpf

drag and drop the files with edit mode enabled

Gun Made by:
-AlexBeas13
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng chín, 2021
Cập nhật lần cuối: 27 Tháng chín, 2021
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

4.272 tải về , 400 KB
26 Tháng chín, 2021

4 Bình luận