Đang tải...

RainBow Knife 1.0 1

48f6a0 knifefoto
48f6a0 knifefoto2
48f6a0 knife1

2.219

Butterfly Knife Rainbow

How to install This Knife
Go to the file path on open IV
update>x64>dlcpacks>patchday3ng>dlc>x64>models>cdimages>weapons.rpf
drag and drop the files with edit mode enabled

Made by:
-AlexBeas13
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng chín, 2021
Cập nhật lần cuối: 24 Tháng chín, 2021
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 1 (current)

2.219 tải về , 3 MB
23 Tháng chín, 2021

2 Bình luận