Đang tải...

Radinho Amarelo (C4 explosive) 2.0

4df8c8 3ff270 unknown

1.074

Radinho amarelo (Walkie Talkie Motorola Mh-230ur)

Ele Substitui a C4

Modelado por mim, convertido por mim

Abra o OpenIV e coloque em:
GTA V/Mods/update/x64/dlcpacks/patchday3ng/dlc.rpf/x64/models/cdimages/weapons.rpf

TBM MODS BRASIL

English version:

Walkie Talkie (Walkie Talkie Motorola Mh-230ur)

He Change C4

Modeled by me, converted by me

Open OpenIV and place here:

GTA V/Mods/update/x64/dlcpacks/patchday3ng/dlc.rpf/x64/models/cdimages/weapons.rpf

TBM MODS BRASIL
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 22 Tháng bảy, 2020
Cập nhật lần cuối: 26 Tháng bảy, 2020
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 2.0 (current)

1.074 tải về , 1000 KB
22 Tháng bảy, 2020

1 Bình luận