Đang tải...

Braveheart (Riku's Keyblade)

D8d027 riku4
E164df riku7
E164df riku3

2.981

May your heart be your guiding key...

Installation guidelines:
Drop all the files in mods\update\x64\dlcpacks\patchday8ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf\

Download Riku KH3 veriosn
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng một, 2020
Cập nhật lần cuối: 29 Tháng một, 2020
Last Downloaded: 10 Tháng chín, 2023

All Versions

  (current)

2.981 tải về , 2 MB
29 Tháng một, 2020

10 Bình luận