Đang tải...

S&W Model 659 [Animated] 1.0

F113cb pic1
F113cb pic2
F113cb pic3
F113cb pic5
F113cb pic4

6.566

Smith & Wesson Model 659

replaces the pistol

weapon is animated

model source: https://gamebanana.com/skins/147380

Installation Path:

update > x64 > dlcpacks > patchday8ng > dlc.rpf > x64 > models > cdimages > weapons.rpf

MAKE SURE TO BACKUP YOUR FILES
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng tư, 2020
Cập nhật lần cuối: 26 Tháng tư, 2020
Last Downloaded: 6 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

6.566 tải về , 10 MB
26 Tháng tư, 2020

3 Bình luận