Đang tải...

Sweet Tooth's Machete v1

D05749 untitled2
D05749 untitled

1.103

Sweet Tooth's Machete
By JDeezNutz

The famous signature machete by Sweet Tooth as requested.

v1:
- Collision model
- Custom model
- Embedded textures
- Original GTA V machete backup files included

Install:
...\Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\patchday8ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf\

&

...\Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\patchday8ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf\
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 30 Tháng ba, 2020
Cập nhật lần cuối: 30 Tháng ba, 2020
Last Downloaded: 14 hours ago

All Versions

 v1 (current)

1.103 tải về , 2 MB
30 Tháng ba, 2020

8 Bình luận