Đang tải...

The PM Pistol (PM Bro) 1.0

D42e2e 64561367
D42e2e 54299706
D42e2e 83304895
D42e2e 24974451

5.564

Installation:
With OpenIV, replace the mod files along the path: Grand Theft Auto V \ update \ x64 \ dlcpacks \ patchday8ng \ dlc.rpf \ x64 \ models \ cdimages \ weapons.rpf \.
Replaces the mini-gun (snspistol).
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 25 Tháng chín, 2018
Cập nhật lần cuối: 01 Tháng mười một, 2018
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

5.564 tải về , 20 MB
25 Tháng chín, 2018

5 Bình luận