Đang tải...

Trump Molotov Final

61c6a6 molotov
61c6a6 molotov2

709

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Installation:

With OpenIV go to: Grand Theft Auto V\Mods\update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf

OR depending on your game\patchday8ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 07 Tháng tám, 2018
Cập nhật lần cuối: 07 Tháng tám, 2018
Last Downloaded: 10 ngày trước

All Versions

 Final (current)

709 tải về , 1000 KB
07 Tháng tám, 2018

12 Bình luận