Đang tải...

New model palm from iv sa beta 3 alpha 1.0

E21df2 gta5 2018 01 01 15 01 53 239
E21df2 gta5 2018 01 01 15 20 00 585
E21df2 gta5 2018 01 01 15 20 48 132
E21df2 gta5 2018 01 01 15 21 43 951

501

Adds more green Palma they are taken from sa beta 3

install: throw in x64i/levels/gta5/props/vegetation
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 01 Tháng một, 2018
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng một, 2018
Last Downloaded: 22 hours ago

All Versions

 alpha 1.0 (current)

501 tải về , 60 MB
01 Tháng một, 2018

14 Bình luận