Đang tải...

PS3 loadingscreens 2.0

D8e4b5 gta5 2018 03 26 13 05 17 895
D8e4b5 gta5 2018 03 26 13 05 50 291
D8e4b5 bandicam 2018 03 26 13 05 35 439

772

This mod returns the old loading pan from the console.
Install the parent file scaleform_frontend.rpf in update / updaterpf.RPF\x64 \ \cdimages data
throw the files from scaleform_pc in scaleform_pc
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng ba, 2018
Cập nhật lần cuối: 01 Tháng tư, 2018
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 2.0 (current)

741 tải về , 6 MB
01 Tháng tư, 2018

7 Bình luận