Đang tải...

FCBarcelona startup loading screen 1

B46983 d
B46983 a
B46983 q
B46983 fcb

298

FCBarcelona startup loading screen
------------------------------------------------------------------------------------------------
How to install:
1. extract file in folder "frontfend" to mods/update/update.rpf/x64/textures
2. extract files in folder "loadscreens" to mods/update/update.rpf/x64/data/cdimages/scaleform_frontend.rpf
------------------------------------------------------------------------------------------------
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng tư, 2022
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng tư, 2022
Last Downloaded: 07 Tháng tư, 2024

All Versions

 1 (current)

298 tải về , 30 MB
14 Tháng tư, 2022

1 Bình luận