Đang tải...

GTA IV Phone Sounds for GTA V 1.0

1.108

This mod replaces the phone noises when you get a text message or scroll around in the menu with the tones from GTA IV. Hope you enjoy!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 16 Tháng một, 2017
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng một, 2017
Last Downloaded: 7 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.108 tải về , 5 MB
16 Tháng một, 2017

23 Bình luận