Đang tải...

Lana Del Rey's Loading Screen 1.0

806144 loadingscreen

126

This mod replaces the bikini girl loading screen with Lana Del Rey.

Installation:

1.Start OpenIV - GTA5(windows version)

2.Select 'edit mode'

3.Go to: GTA V > update > update.rpf > x64 > data > cdimages > scaleform_frontend.rpf

4.Drag and drop the files in the destination

5.Run GTA5
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 18 Tháng năm, 2022
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng năm, 2022
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

126 tải về , 600 KB
18 Tháng năm, 2022

4 Bình luận