Đang tải...

Loading music replace by His Mentor (Remake) 1.0

197

Tired of hearing the same music every time GTA V starts

So I modified the original music by his mentor ( The music for the mission complications where you have to steal Jimmy's car)

For the installation

Go to:


GTAV/Mods/x64/audio/sfx/prologue.rpf

Drag and drop td loading music.awc on it
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 06 Tháng chín, 2022
Cập nhật lần cuối: 08 Tháng chín, 2022
Last Downloaded: 13 Tháng chín, 2023

All Versions

 1.0 (current)

197 tải về , 30 MB
06 Tháng chín, 2022

0 Bình luận