Đang tải...

Redux ENB 0.387 vs Redux ENB 0.447 (NEW GRAPHICS PRESET, my setting) 1.0

9.990

Redux ENB 0.387 vs Redux ENB 0.447
2 presets for GTA V
You can choose "For ENB 0.387" or "For ENB 0.447"

Installation preset Redux and ENB 0.387
1) You must download and install Redux Mod for GTA 5
2) Download and install ENB 0.387 (copy all files from folder Wrapper Version to GTA 5)
http://enbdev.com/mod_gta5_v0387.htm
3) Download and install PRSA - PhotoRealistic San Andreas ENB 2.0 (copy all files from MAINFILES to folder GTA 5 with replace)
https://ru.gta5-mods.com/misc/prsa-photorealistic-san-andreas-enb
4) Install my setting preset "For ENB 0.387"
Copy all files from folder "For ENB 0.387" to GTA 5 folder with replace
Done!

Or you can install preset Redux and ENB 0.447

Installation preset Redux and ENB 0.447
1) You must download and install Redux Mod for GTA 5
2) Download and install ENB 0.447 (copy all files from folder Wrapper Version to GTA 5)
http://enbdev.com/mod_gta5_v0447.htm
3) Download and install Reshade (Legasy presets - ColorfulLnes)
https://reshade.me/
4) Install my setting preset from folder "For ENB 0.447"
Copy all files from folder "For ENB 0.447" to GTA 5 folder with replace
Done!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng một, 2021
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng một, 2021
Last Downloaded: 5 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

9.990 tải về , 4 KB
15 Tháng một, 2021

17 Bình luận