Đang tải...

Roboto Font

6b6494 gta5 splash roboto font
6b6494 gta5 splash original font
6b6494 gta5 loading roboto font
6b6494 gta5 loading original font

920

Replaces the 'Chalet London 1960' font with Roboto (and Noto for some special characters).
This does not replace SignPainter (the cursive font) or Pricedown (GTA title font).

Includes many characters the original font file did not.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng một, 2016
Cập nhật lần cuối: 17 Tháng một, 2016
Last Downloaded: 6 ngày trước

All Versions

  (current)

920 tải về , 500 KB
17 Tháng một, 2016

19 Bình luận