Đang tải...

Simple Tone FX ReShade-ENB preset 1.0

2.254

"A Simple FX to make Good quality Pictures of your favorite Car Mods"

***** Instructions To Follow :- *****

1. Download (https://www.mediafire.com/folder/8ar1jhh1809cl/ReShade_Repository) ReShade 1.1.0 and Replace SweetFX.cfg With Mine and copy in-game folder...

2. Download (http://enbdev.com/download_mod_gta5.htm) enb v0.275 and replace enbseries.ini with mine and copy in-game folder...
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng mười, 2019
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng mười, 2019
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

2.254 tải về , 60 KB
19 Tháng mười, 2019

17 Bình luận