Đang tải...

Tennis coach Censored 1.0

Feadb4 2
Feadb4 3
Feadb4 1

73

Installation :

just copy the files ( of course by using open IV) from the folder ( Tennis coach Censored ) to :

**GTAV\x64g.rpf\levels\gta5\generic\cutspeds.rpf\cs_tenniscoach


and if you have a mods folder copy it to :

**GTAV\mods\x64g.rpf\levels\gta5\generic\cutspeds.rpf\cs_tenniscoach
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 01 Tháng chín, 2022
Cập nhật lần cuối: 01 Tháng chín, 2022
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

73 tải về , 7 MB
01 Tháng chín, 2022

1 Bình luận