Đang tải...

Trevor's New Safe house 1.0

52a9d7 4
52a9d7 3
52a9d7 2
52a9d7 1
52a9d7 5

82

Installation :

just copy the files ( of course by using open IV) from the folder ( Trevor's New Safe house ) to :

**GTAV\x64h.rpf\levels\gta5\interiors\v_int_26.rpf\


and if you have a mods folder copy it to :

**GTAV\mods\x64h.rpf\levels\gta5\interiors\v_int_26.rpf\
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng tám, 2022
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng tám, 2022
Last Downloaded: 20 Tháng chín, 2022

All Versions

 1.0 (current)

82 tải về , 30 MB
11 Tháng tám, 2022

5 Bình luận