Đang tải...

Trevor's New Safe house ( Posters\ Magazines \ DVD covers ) 1.2

52a9d7 4
52a9d7 3
52a9d7 2
52a9d7 1
52a9d7 5

287

Installation :

just copy the files ( of course by using open IV) from the folder ( v_int_26.rpf ) to :

**GTAV\x64h.rpf\levels\gta5\interiors\v_int_26.rpf\


and if you have a mods folder copy it to :

**GTAV\mods\x64h.rpf\levels\gta5\interiors\v_int_26.rpf\**copy the [int_residential.rpf] folder to :

GTAV\x64c.rpf\levels\gta5\interiors\int_props\int_residential.rpf\

and if you have mods folder to :

GTAV\mods\x64c.rpf\levels\gta5\interiors\int_props\int_residential.rpf\**copy the [cutsobjects.rpf] folder to :

GTAV\x64d.rpf\levels\gta5\generic\cutsobjects.rpf\

and if you have mods folder to :

GTAV\mods\x64d.rpf\levels\gta5\generic\cutsobjects.rpf\


**copy the [cutsobjects.rpf] folder to :

GTAV\x64g.rpf\levels\gta5\generic\cutsobjects.rpf\

and if you have mods folder to :

GTAV\mods\x64g.rpf\levels\gta5\generic\cutsobjects.rpf\
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng tám, 2022
Cập nhật lần cuối: 10 Tháng mười hai, 2022
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

 1.2 (current)

129 tải về , 40 MB
10 Tháng mười hai, 2022

9 Bình luận