Đang tải...

Evo9 Metal Song Vinyl 1.0

50821e screenshot (73)
50821e screenshot (74)
50821e screenshot (75)
50821e screenshot (76)
50821e screenshot (77)

127

This Mod Made By (WolfMoon)

Installation: Using (OPENIV)

1-Backup your files for any trouble
EXACTLY (Evo9.ytd)

2-Put the texture inside (Evo9.ytd)

GTA5 ==> Mods ==> Update ==> X64 ==> dlcpacks ==> Evo9 ==> dlc.rpf ==> X64 ==> vehicles.rpf ==> {Evo9.ytd}

this Texture made for this Car:

https://www.gta5-mods.com/vehicles/mitsubis
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 01 Tháng mười một, 2018
Cập nhật lần cuối: 02 Tháng mười một, 2018
Last Downloaded: 17 Tháng mười một, 2021

All Versions

 1.0 (current)

127 tải về , 600 KB
01 Tháng mười một, 2018

0 Bình luận