Đang tải...

Blue Umbrella retexture 1.0

B25b4e blueumbrella
B25b4e screenshot(2)
B25b4e screenshot(3)
B25b4e screenshot(4)
B25b4e screenshot(5)

455

This Model Retextured by WolfMoon


This mod is a Texture for : https://www.gta5-mods.com/player/umbrella-corps-soldier

[INSTALLION]

x64e.rpf => models => cdimages => componentpeds s_m_y.rpf
(and replace with s_m_y_swat_01)

Thank You for Downloading the Mod
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 28 Tháng tư, 2022
Cập nhật lần cuối: 06 Tháng năm, 2022
Last Downloaded: 8 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

340 tải về , 20 MB
06 Tháng năm, 2022

9 Bình luận