Đang tải...

Los Angeles Metro Train Livery 1.5

46d170 metrotrain1
46d170 metrotrain2

4.404

Install files in:

x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\

------------------------------------------------------------------------

v1.5 Update:

• Re-imported textures in A8R8G8B8 DDS format for best quality
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 16 Tháng năm, 2016
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng sáu, 2016
Last Downloaded: 1 hours ago

All Versions

 1.5 (current)

4.404 tải về , 100 KB
16 Tháng năm, 2016

5 Bình luận