Đang tải...

New Year 2019 Blimp 1.0

124

Installation:

1: Extract the "blimp.ytd" and "blimp+hi.ytd" files

2: Add them to "C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Grand Theft Auto V\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\" using OpenIV in Edit Mode
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng mười hai, 2018
Cập nhật lần cuối: 29 Tháng mười hai, 2018
Last Downloaded: 27 Tháng hai, 2023

All Versions

 1.0 (current)

124 tải về , 3 MB
29 Tháng mười hai, 2018

4 Bình luận