Đang tải...

Paintjob | Buffalo SX Slicktop LSPD 1.0

A64779 20230912111200 1
A64779 20230912111212 1
A64779 20230912111222 1
A64779 20230912111236 1

481

This Paintjob is compatible with these cars :

1 - https://www.gta5-mods.com/vehicles/lspd-swat-bravado-buffalo-sx-add-on

2 - https://www.gta5-mods.com/vehicles/lspd-unmarked-buffalo-pack

Twitch : KEVI exe
Discord : https://discord.gg/QJG7zXqq
Patreon : https://www.patreon.com/KEVI9EXE
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng chín, 2023
Cập nhật lần cuối: 04 Tháng chín, 2023
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

481 tải về , 100 KB
04 Tháng chín, 2023

1 Bình luận