Đang tải...

Super Amadeus Cho hulk 2.0

2.368

阿玛迪斯赵装甲
这个模型花了不少时间调整 模型为大模型 虽然调整的不是非常好 但是我还是想把它发出来 希望你们喜欢 记得点赞哦 爱你们喲~
2 better weight value, part light light. It took me a long time. Thank you very much, 02@Yoha.
2.0 更好的权重值,部分灯发光。这花了我很长时间,在这十分感谢02@Yoha的帮忙,实现max制作人物发光。
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 27 Tháng bảy, 2018
Cập nhật lần cuối: 02 Tháng tám, 2018
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

 2.0 (current)

2.181 tải về , 10 MB
02 Tháng tám, 2018

10 Bình luận