Đang tải...

GTA V T-shirt for Franklin

E18355 gta5 2015 10 11 22 23 51 48
E18355 gta5 2015 10 11 22 24 13 25
E18355 gta5 2015 10 11 22 24 28 47

303

★★★★ installation ★★★★

1. Open OpenIV
2. Enable edit mode
3. Go to : x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
4. Replace uppr_diff_004_b_uni.ytd
5. Rebuild
6. Enjoy
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng mười, 2015
Cập nhật lần cuối: 12 Tháng mười, 2015
Last Downloaded: 09 Tháng một, 2023

All Versions

  (current)

303 tải về , 200 KB
11 Tháng mười, 2015

3 Bình luận