Đang tải...

Three-eyed skull T-shirt

237ad4 gta5 2015 10 13 11 13 29 56

225

★★★★ installation ★★★★

1. Open OpenIV
2. Enable edit mode
3. Go to : x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
4. Replace uppr_diff_004_a_uni.ytd
5. Rebuild
6. Enjoy
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng mười, 2015
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng mười, 2015
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

  (current)

225 tải về , 200 KB
13 Tháng mười, 2015

4 Bình luận