Đang tải...

Zombinion T-shirt

3db35c 1
3db35c 2

141

★★★★ installation ★★★★

1. Open OpenIV
2. Enable edit mode
3. Go to : x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
4. Replace uppr_diff_004_a_uni.ytd
5. Rebuild
6. Enjoy
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng mười, 2015
Cập nhật lần cuối: 12 Tháng mười, 2015
Last Downloaded: 25 Tháng hai, 2023

All Versions

  (current)

141 tải về , 200 KB
11 Tháng mười, 2015

2 Bình luận