Đang tải...

Norwegian police uniform/ Norsk politi uniform 1

67fbd5 20180512164257 1
67fbd5 20180512164251 1
67fbd5 20180512164247 1
67fbd5 20180512164225 1

1.213

information
Do not reupload my skins. ask for clan use
Model: prisguard
Skin: Brezz

--------------Install---------------
Uniform
x64e->models->cdimages->componentpeds_s_m_m.rpf-> Drop s_m_m_prisguard_01_p.ytd File in to open iv
Caps
x64e->models->cdimages->peddrops.rpf-> drop s_m_m_prisguard_01_p.ytd in to open iv
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 12 Tháng năm, 2018
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng năm, 2018
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1 (current)

1.213 tải về , 2 MB
12 Tháng năm, 2018

8 Bình luận