Đang tải...

Norwegian police uniform/ Norsk politi uniform ordenstjenesten 1.0

7fa3b4 20180519164841 1
7fa3b4 20180519164815 1

384

information
Do not reupload my skins. ask for clan use
Model: prisguard
Skin: Brezz

--------------Install---------------
Uniform
x64e->models->cdimages->componentpeds_s_m_m.rpf-> Drop s_m_m_prisguard_01_p. File in to open iv
Caps
x64e->models->cdimages->peddrops.rpf-> drop s_m_m_prisguard_01_p. in to open iv
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng sáu, 2018
Cập nhật lần cuối: 05 Tháng sáu, 2018
Last Downloaded: 17 Tháng mười một, 2023

All Versions

 1.0 (current)

384 tải về , 3 MB
04 Tháng sáu, 2018

1 Bình luận