Đang tải...

PALM ANGELS logo tee /loose t-shirt/

127f06 untitled 3 min
127f06 s min
127f06 untitled 1 min
127f06 untitled 2 min
127f06 untitled 4 min
127f06 untitled 5 min

5.297

This mod is retexture for pr0trikk's loose shirt model.
Installation:

RENAME THE FILE TO YOUR MODEL NUMBER
PLACE FILES FROM FOLDERS IN
MODS>UPDATE>X64>DLCPACKS>EMFSINGLEPLAYER>DLC.RPF>X64>STREAMEDPEDS_PLAYERS.RPF>PLAYER_ONE"

MODEL:
https://ru.gta5-mods.com/player/loose-shirt-for-franklin
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng sáu, 2020
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng sáu, 2020
Last Downloaded: 13 phút trước

All Versions

  (current)

5.297 tải về , 5 MB
11 Tháng sáu, 2020

12 Bình luận