Đang tải...

Shao Kahn Mortal Kombat 9 [Add-On Ped] 1.0

Dbcb39 5
Dbcb39 3
Dbcb39 2
Dbcb39 6

599

Instalación

Install this www.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector

Add the files inside the "Ped" folder to update\x64\dlcpacks \addonpeds\dlc.rpf\peds.rpf using OpenIV

Open AddonPedsEditor.exe and add the ped's name to the list as male ped.

Shao Kahn Mortal Kombat 9

Discord: ScorpionMKR#5140
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng mười, 2022
Cập nhật lần cuối: 23 Tháng mười, 2022
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

599 tải về , 7 MB
23 Tháng mười, 2022

5 Bình luận