Đang tải...

T-shirt - Custom for Franklin

A7ba18 3
A7ba18 1
A7ba18 4
A7ba18 2

333

T-shirt Custom for Franklin

Installation:

1. Open OpenIV
2. Enable edit mode
3. Go to GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
4. Replace files.


Instalação:

1. Abra o OpenIV
2. Clique em "Edit mode"
3. Vá para GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
4. Substitue os arquivos.

Boa Diversão!!!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng bảy, 2022
Cập nhật lần cuối: 17 Tháng bảy, 2022
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

  (current)

333 tải về , 3 MB
17 Tháng bảy, 2022

2 Bình luận