Đang tải...

Off-White Exclusive T-Shirt Pack

4d663e 1
4d663e 2
4d663e 3
4d663e 4
4d663e 6
4d663e 7

1.208

T-shirts Exclusive Pack Off-White for Franklin

Installation:

1. Open OpenIV
2. Enable edit mode
3. Go to GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
4. Replace files.


Instalação:

1. Abra o OpenIV
2. Clique em "Edit mode"
3. Vá para GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
4. Substitue os arquivos.

Boa Diversão!!!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 30 Tháng bảy, 2022
Cập nhật lần cuối: 30 Tháng bảy, 2022
Last Downloaded: 8 hours ago

All Versions

  (current)

1.208 tải về , 3 MB
30 Tháng bảy, 2022

7 Bình luận