Đang tải...

Versace Exclusive T-Shirt Pack 1.0

29ce1f 7
29ce1f 2
29ce1f 3
29ce1f 4
29ce1f 1
29ce1f 6

622

Versace Exclusive T-Shirt Pack for Franklin

Installation:

1. Open OpenIV
2. Enable edit mode
3. Go to GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
4. Replace files.


Instalação:

1. Abra o OpenIV
2. Clique em "Edit mode"
3. Vá para GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
4. Substitue os arquivos.

Boa Diversão!!!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 16 Tháng chín, 2022
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng chín, 2022
Last Downloaded: 11 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

622 tải về , 5 MB
16 Tháng chín, 2022

2 Bình luận