Đang tải...

Pack NIKE x Dragon Ball Z - Franklin 1.0

961

Pack NIKE x Dragon Ball Z - Franklin


Installation:

1. Open OpenIV
2. Enable edit mode
3. Go to GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one.
4. Replace files.

Keep my credits please!!!
Good fun!!!


Instalação:

1. Abra o OpenIV
2. Clique em "Edit mode"
3. Vá para GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one.
4. Substitue os arquivos.Mantenha meus créditos por favor!!!
Boa Diversão!!!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng năm, 2022
Cập nhật lần cuối: 31 Tháng năm, 2022
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

961 tải về , 2 MB
29 Tháng năm, 2022

8 Bình luận