Đang tải...

T-Shirt Adidas Psychedelic - Franklin 1.0

338ff3 1
338ff3 2
338ff3 3
338ff3 4
338ff3 5

317

How to install:

1.Open OpenIV
2.Turn on Edit Mode
3.Navigate to "GTA V/Mods/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one"
4.Drag and drop the .ytd files into the directory
5.Good Fun!
------------------------------------------------------------------------


Como instalar:

1. Abra o OpenIV
2. Ative o modo de edição
3. Navegue até "GTA V/Mods/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one"
4. Arraste e solte os arquivos .ytd no diretório
5.Boa diversão!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 30 Tháng năm, 2022
Cập nhật lần cuối: 31 Tháng năm, 2022
Last Downloaded: 6 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

317 tải về , 3 MB
30 Tháng năm, 2022

0 Bình luận