Đang tải...

[DEV] Game Ready ANPR V1

448bea zmodeler3 5bhmoptnpz

184

Unlocked generic ANPR Camera, game ready.

Model - SeanB
Textures - Raddz Modding


See my discord https://discord.gg/yjchvt7bRb

Custom work undertaken, open a ticket to discuss further.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 01 Tháng sáu, 2023
Cập nhật lần cuối: 01 Tháng sáu, 2023
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 V1 (current)

184 tải về , 80 KB
01 Tháng sáu, 2023

1 Bình luận