Đang tải...

2010 Lexus LFA [Add-On | Auto-Spoiler] V2.0

62.868

Model From: Forza Motorsport 4

Edit and convert to gta5: peng00820

Data & Textures: http://gta5-addon.com/

Paintjob: GTA_Monkey

Rendering: peng00820

Screenshots: peng00820 & chaopao

-----------------------------------------------------------------------------------------
V2.0 Update include:

1.Support automatic spoiler

2.Fix the digital gauge

3.Add paintjob
-----------------------------------------------------------------------------------------
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng năm, 2018
Cập nhật lần cuối: 21 Tháng một, 2020
Last Downloaded: 24 phút trước

All Versions

 V2.0 (current)

61.031 tải về , 40 MB
13 Tháng năm, 2018

61 Bình luận