Đang tải...

2019 BMW Z4 M40i [Add-on] V2.0

23.809

Model From: Forza Horizon 4

Edit and convert to gta5: peng00820

Data: http://gta5-addon.com/

Texture: Chord Tone

Rendering: peng00820

Rim: Beau and U

Screenshots: peng00820、HY_S、宇少

Thanks: GOC Modding Team / YCA Modding Team / AMG定制工坊 / Dazu集资 / 零貳のMOD課堂

----------------------------------------------------------------------------------------------
Update:

V2.0

1.Change tire model

2.Real rim sunken

3.Support paintjob

4.Add vehicle roof

5.Fix and optimize material

6.Fix lights bug

7.Fix the rear wheel will suspended when in Rockstar Editor

----------------------------------------------------------------------------------------------
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 05 Tháng sáu, 2019
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng sáu, 2019
Last Downloaded: 23 phút trước

All Versions

 V2.0 (current)

16.514 tải về , 30 MB
13 Tháng sáu, 2019

 V1.0

6.598 tải về , 30 MB
05 Tháng sáu, 2019

130 Bình luận