Đang tải...

2012 Ford F150 SVT Raptor R [Add-On / Replace] V4.1

214.809

Model From: Forza Motorsport 4

Edit and convert to gta5:peng00820

Doorsills:wxz

Screenshots:Rock & ALP7004

Paintjob: Raggazam

Tech support:GOC Modding Team & YCA Modding Team

--------------------------------------------------------------------------------
V4.1 Update include:

1.Fixed the problem that some players could not tuned

2.HQ mirror


V4.0 Update include:

1.Add add-on

2.Add new front bumper

3.Fix COL

4.Fix the window tint too dark problem

5.Add Amphibious Raptor
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 08 Tháng chín, 2015
Cập nhật lần cuối: 10 Tháng hai, 2020
Last Downloaded: 18 phút trước

All Versions

 V4.1 (current)

121.361 tải về , 100 MB
11 Tháng năm, 2018

332 Bình luận