Đang tải...

2015 Polaris Slingshot [FiveM/ADD-ON] 3.0 Add-On

29.473

---------------------------------------------
Change log:

- Version 3.0 DLC Add-on
- Version 2.0 FiveM vehicle

---------------------------------------------

2015 Polaris Slingshot

This vehicle was created by FoxTrotDelta and paid for by me.

Enjoy!

Join High Octane Roleplay Today!

Server Name: High Octane RP
Server Discord: https://discord.gg/H8j6mUq
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 10 Tháng mười một, 2018
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng mười một, 2018
Last Downloaded: 1 hours ago

All Versions

 3.0 Add-On (current)

27.222 tải về , 40 MB
19 Tháng mười một, 2018

 2.0 FiveM

2.251 tải về , 40 MB
10 Tháng mười một, 2018

67 Bình luận