Đang tải...

2020 Ford F-450 single cab [Replace] 1.0

1e5b7e 3
1e5b7e 1
1e5b7e 2

6.156

Model:Turbo Squid, Branson 12
Converted to GTAV:Branson12

Car features:
- HQ body and interior
- HQ Lift Kit made by me

patreon.com/user?u=90240747
https://discord.gg/f5N8VW6jAe

Credits:
Branson12
Leo
Zoran

install //mods>x64e.rpf>levels>gta5>vehicles.rpf.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 27 Tháng ba, 2023
Cập nhật lần cuối: 27 Tháng ba, 2023
Last Downloaded: 5 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

6.156 tải về , 30 MB
27 Tháng ba, 2023

9 Bình luận