Đang tải...

2022 Ford F-250 [Replace] 1.0

962c27 jh
962c27 578578
962c27 44
962c27 5
962c27 554

7.098

Model:Turbo Squid, Branson 12
Converted to GTAV:Branson12

Car features:
- HQ body and interior
- HQ Lift Kit made by me

patreon.com/user?u=90240747
https://discord.gg/f5N8VW6jAe

Credits:
Branson12
Leo
Zoran

install //mods>x64e.rpf>levels>gta5>vehicles.rpf.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng ba, 2023
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng ba, 2023
Last Downloaded: 21 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

6.869 tải về , 40 MB
14 Tháng ba, 2023

6 Bình luận